Služby pro zemědělství

Přihnojování a ochrana rostlin

Aplikace hnojiv a pesticidů je prováděna moderními samojízdnými postřkovači s průjezdnou světlostí 110 cm. To dovoluje pozdní ošetřování porostů s jejich minimálním poškozením. Záběr ramen 24 metrů a od jara 2011 též 30 metrů snižuje ve srovnání s dříve používaným záběrem 18 metrů počet kolejí v porostu a zvyšuje denní výkon.

Postřikovače jsou zásobovány vodou či kapalným hnojivem nákladními automobily TATRA T-815 s cisternami o objemu 10 m 3 a 12 m 3. Ty slouží též k dopravě kapalných hnojiv k zákazníkům.

Strojový park

Aplikace pevných průmyslových hnojiv

Od jara 2008 jsou pevná průmyslová hnojiva rozmetána soupravou traktoru s návěsným rozmetadlem průmyslových hnojiv s elektronickým dávkováním LH500. Do podniku byla vybrána kombinace traktoru New Holland T7040 a návěsného rozmetadla Güstrower D-076. Ve srovnání s předchozím strojem IFA L60 agregovaným s rozmetadlem D-032 se jedná o významný krok vpřed nejen co do produktivity práce, ale zejmána do kvality nabízené služby.

Aplikace na vzdálenost 12-30 metrů, přesné dávkování doplněné přesným dodržením šíře záběru pomocí GPS navigace a flotační pneumatiky dovolující naložit až 8,5 tuny hnojiva jsou atributy, které předurčují použití stroje jak k základnímu hnojení, tak k prvnímu jarnímu přihnojení ozimů, navíc při pravidelném dosahování vysoké denní výkonnosti.

Strojový park

Rozmetání hnoje a kalů

Technologická linka na aplikaci hnoje a kalů je složena z čelního nakladače Stalowa Wola L-34 a od roku 2009 též z čelního nakladače značky Neumeier NL-350CL a několika automobilových rozmetadel RMA-10 osazených na automobilech TATRA T-815. Od srpna 2008 je tato služba doplněna o traktorovou soupravu NH7040 s rozmetadlem Strautmann VS2003. Linka dosahuje denního výkonu až přes 1000 tun v závislosti na vzdálenosti místa nakládky od místa rozmetání. Takováto výkonnost zajišťuje zemědělcům jistotu pohnojení pole pod řepku jakož i jiné plodiny včas a zasít tak v agrotechnických lhůtách.

Strojový park

Rozmetání vápenatých hnojiv

Od roku 2017 je společnost schopna nabídnout tři možnosti aplikace vápenatých hnojiv. K již tradičnímu pneumatickému rozmetání prachového vápna a vápence a odstředivému rozmetání vlhčeného vápence přibyla nová technologie šnekového aplikátoru, která dokáže aplikovat prachová vápenatá hnojiva velice přesně na záběr 14 metrů a zároveň významně omezuje úlet. Souprava aplikátoru s přívěsem na 24 tun je vybavena šroubovým kompresorem a tak může pracovat zcela samostatně stejně dobře, jako být zásobována další navážecí cisternovou soupravou. Přívěs je v takovém případě využíván na poli jako mobilní mezisklad.

Strojový park

Sklizeň řezačkami

Ke sklizni kukuřice na siláž slouží samojízdné sklízecí řezačky New Holland a to FR9050 s výkonem motoru 450 koní s adapterem na kukuřici Kemper o záběru 8 řádků a dále FR650 s výkonem motoru 650 koní s 10-ti řádkovým adáptérem na kukuřici Kemper. Tato řezačka je navíc vybavena Pick-upem pro sběr zavadlé píce za řádků.

Strojový park

Fotogalerie

Máte zájem o naše služby?