Z tisku

NP 8-24 do jarního ječmene

Základní hnojení