Hnojivo s účinkem proti mechu v trávnících

ANTI-MECH®

ANTI-MECH je hnojivo na trávníky s účinkem proti mechům. Svým obsahem dusíku podporuje růst trávníků při současném působení obsaženého železa na lístky mechů. Na těch se postupně vytvářejí nekrotické skvrny, mechy odumírají a uvolňují prostor pro růst trav.

Chemické a fyzikální vlastnosti Hodnota
Celkový dusík jako N v % min. 13,0
Celkové železo jako Fe v % min. 3,5
Celková síra jako S v % min. 25,0
Nepřekračuje zákonem stanovené limity rizikových prvků  

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se aplikuje pouze na suchý trávnatý porost, rovnoměrným rozhozem v dávce 0,3 - 0,6 kg/10 m2 v období intenzivního růstu trav (jaro a po seči). Aplikaci je možné v případě potřeby 2 × opakovat. Při použití za vlhka hrozí nebezpečí popálení porostu. Po použití ANTI-MECHU by měla následovat úprava půdní reakce vápněním, provzdušněním půdy a osetím uvolněných míst po mechu.

Balení, přeprava a skladování

Hnojivo je dodáváno v PE dózách 1 a 2 kg a PE kbelících 2 a 5 kg, popřípadě v jiném balení dle potřeb zákazníka. Pro přepravu dopravními prostředky platí předpisy veřejného dopravce, nepodléhá předpisu ADR/RID. V původních neporušených obalech skladujte v suchu odděleně od potravin a krmiv a mimo dosah dětí. Doba použitelnosti minimálně 3 roky od data výroby.