Suspenzní dvousložkové hnojivo

NPBor 8-24 + 0,25B

NPBor 8-24 + 0,25B je dvousložkové suspenzní hnojivo, které obsahuje v průměru 8 % čpavkového dusíku a 24 % P2O5 ve formě ortofosforečnanu. Je to šedohnědá až červenohnědá kapalina bez zápachu s teplotou tuhnutí -8°C. Nepůsobí při hodnotě pH vyšší než šest korozivně na nerezavějící ocele a nerozkládá plastické hmoty ani běžně používané nátěry.

Chemické a fyzikální vlastnosti Hodnota
Celkový dusík jako N v % 8,0
Fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 24,0
Bór v % 0,25
Hodnota pH 6,0 - 7,5
Nečistoty na sítě 0,5 mm v % max. 0,5
Nečistoty na sítě 1 mm v % 0,0

Rozsah a způsob použití

Plošné základní hnojení na podzim i na jaře

Forma čpavkového dusíku je ve většině půd poměrně dobře poutána, takže se hnojivo dá veli dobře využít k základnímu hnojejí na půdách dostatečně zásobených draslíkem u plodin náročných na začátku vegetace na fosfor (ozimé obilniny a olejniny). Totéž platí i pro jarní aplikaci, kde je hnojivo pro svůj nízký obsah dusíku obzvláště vhodné především ke hnojení sladovnického ječmene. Přítomnost stopového prvku bór zaručuje doplnění tohoto prvku do půdy a zajištění výživy plodinám náročným na výživu bórem, zejména řepku, řepu a slunečnici. V osevních sledech s vysokým zastoupením těchto plodin lze doporučit též aplikaci k jejich předplodinám, zejména pšenici ozimé. Tímto způsobem je tak možné doplňovat fosfor do půdy postupně v menších dávkách a předejít tak jeho toxicitě v případě jednorázového předávkování.

Hnojení pod patu

Hnojivo NP 8-24 nachází již řadu let vynikající uplatnění v unikátní technologii aplikace hnojiva pod patu přímo při setí plodin známé pod názvem PPF-System (Precision Placement of Fertilizer). Hnojivo účinkuje jako startovací dávka, která vyprovokuje klíční rostlinky k tvorbě mohutných kořenů s bohatým kořenovým vlášením. Rostliny s dobře vyvinutým kořenovým systémem lépe zdolávají stresová období. Navíc umístění tohoto hnojiva do blízkosti kořenů zlepšuje dostupnost fosforu rostlinám. Ten bývá svou nízkou pohyblivostí v půdě a jeho příjmem kořeny maximálně ze vzdálenosti do 0,5 mm od kořenů často limitující živinou na počátku vegetace zejména při bezorebném zpracování půdy. Hnojivo NP 8-24 je proto doporučováno ke hnojení pod patu firmou HORSCH, která je průkopníkem systémů půdoochranného zpracování půdy.