Repelent na ochranu lesních stromků před okusem zvěří

Neoponit - L

Rozsah a způsob použití

Neoponit - L je pastovitá hmota, která se nanáší v nezředěném stavu na oschlé výhony lesních stromků pomocí běžně používaných pomůcek (kartáč, rukavice apod.). Vrcholový pupen terminálu nenatírat! Zasychá do 24 hodin podle povětrnostních podmínek. Do zaschnutí nesmí zmrznout. Průměrná spotřeba je 10 - 12 kg na 1000 ks sazenic.

Balení, přeprava a skladování

Repelent je dodáván v PE kbelících o hmotnosti 15 kg jednotlivě nebo po 26 kusech na jednorázových nebo euro paletách. Pro přepravu dopravními prostředky platí předpisy veřejného dopravce, nepodléhá předpisu ADR/RID. V původních neporušených obalech skladujte při teplotě +5 až +30 °C odděleně od potravin a krmiv. V žádném případě nesmí přípravek zmrznout. Doba použitelnosti minimálně 12 měsíců.