Vnitřní stěrková hmota

Neoponit 86

Stavební technické osvědčení č. 227 - STO - 06 - 0014

Určené použití

Vnitřní povrchová úprava stěn, stropů a příček z betonových a pórobetonových prvků. Vhodné použití též i na tradiční základní vápenocementovou omítku.

Neoponit 86 se nanáší na suchý nebo mírně vlhký podklad, zbavený prachu, zbytků malty apod. Teplota podkladu nesmí klesnout pod 5°C. S ohledem na malou tloušťku (1-3 mm) je třeba provést před nanášením vyspravení větších bunkrů (nad průměr a hloubku 5 mm). Vlastní nanášení lze provést strojním stříkáním a zpracováním nastříkané hmoty dlouhým hladítkem, případně stěrkou. postupuje se od stropu na stěny. Nepostačí-li vzhledem k nerovnosti povrchu jedna vrstva omítky, provádí se po zaschnutí (24 hodin) ještě druhé omítnutí analogickým postupem. Specifická spotřeba Neoponitu 86 je závislá na jakosti podkladu a činí v průměru pro jednovrstevnou omítku 1,5 kg/m2. Na vyschlou omítku z Neoponitu 86 lze provádět všechny běžné malířské úpravy a přímé tapetování.

Balení, přeprava a skladování

Neoponit 86 je dodáván v PE pytlích o hmotnosti 30 kg jednotlivě nebo po 15 kusech v bednách. Nově je možné dodat stěrku v PE kbelících o hmotnosti 30 kg. Skladujtev původních obalech při teplotě 5 - 30 °C. Záruční doba je 6 měsíců od data splnění dodávky.